Analiza activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2006 (Analyze of the Navy Staff activity on 2006) (L’analyse de l’activité de l’Etat-Major des Forces navales en 2006)

 ªeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, la sedinþa de bilanþ-foto Petrica Mihalache
(Chief of the General Staff, Admiral Gheorghe Marin during the activity)  
(Le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin, au bilan de l’Etat-Major des Forces navales)

Șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, la sedința de bilanț-foto Petrica Mihalache
(Chief of the General Staff, Admiral Gheorghe Marin during the activity)
(Le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin, au bilan de l’Etat-Major des Forces navales)