Festivitatea de absolvire a celei de-a XVII a promoții a Colegiului Național de Apărare (The 17th Series Graduation Ceremony of the National College of Defense) (Festivités organisées pour la XVIIe promotion du Collège national de Défense)

Ministrul apãrãrii, Sorin Frunzãverde, adresându-se audienþei, foto Cãtãlin Ovreiu
(Minister of Defense, Sorin Frunzaverde addressing to the audience)
(Le ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde, s’adresse au public)

Ministrul apărării, Sorin Frunzăverde, adresându-se audienței, foto Cătălin Ovreiu
(Minister of Defense, Sorin Frunzaverde addressing to the audience)
(Le ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde, s’adresse au public)