Analiza activității Statului Major al Forțelor Aeriene pentru anul 2006(Analyze of activity on 2006 of the Air Force Staff)

Aspecte de la ºedinþa de bilanþ a SMFA

Aspecte de la ședința de bilanț a SMFA