Analiza activității Statului Major al Forțelor Aeriene pentru anul 2006(Analyze of activity on 2006 of the Air Force Staff)

Ministrul apãrãrii trece în revistã garda de onoare

Ministrul apărării trece în revistă garda de onoare