Invitaþii la ºedinþa de bilanþ a MAp -foto Petricã Mihalache (Guests at the analyze of activity) (Les invités à la réunion de bilan)Ministrul apãrãrii prezintã bilanþul -foto Eugen Mihai (Minister of Defense presenting the analyze) (Le ministre de la Défense présentant le bilan)Mihai Stãniºoarã adresîndu-se audienþei - foto Vali Ciobircã (Mihai Stanisoara addressing to the audience) (M. Mihai Stanisoara s’adressant à l’audience)
Invitații la ședința de bilanț a MAp -foto Petrică Mihalache (Guests at the analyze of activity) (Les invités à la réunion de bilan)
Vizualizat: 1035 ori.
Ministrul apărării prezintă bilanțul -foto Eugen Mihai (Minister of Defense presenting the analyze) (Le ministre de la Défense présentant le bilan)
Vizualizat: 966 ori.
Mihai Stănișoară adresîndu-se audienței - foto Vali Ciobircă (Mihai Stanisoara addressing to the audience) (M. Mihai Stanisoara s’adressant à l’audience)
Vizualizat: 968 ori.
Cristian Diaconescu transmite salutul Senatului Romaniei - foto Vali Ciobircã (Cristian Diaconescu transmitting the salute of the Senate)(M. Cristian Diaconescu transmettant le salut du Sénat roumain)Cuvântul Preºedintelui Traian Bãsescu -foto Petrica Mihalache (Speech of the President Traian Basescu) (Exposé du président Traian Basescu)Premierul Tãriceanu se adreseazã personalului Armatei României - foto Petricã Mihalache (Prime Minister Tariceanu addressing to the personnel of the Romanian Armed Forces) (Le Premier ministre, M. Calin Popescu Tariceanu, s’adressant au personnel de l’Armée roumaine)
Cristian Diaconescu transmite salutul Senatului Romaniei - foto Vali Ciobircă (Cristian Diaconescu transmitting the salute of the Senate)(M. Cristian Diaconescu transmettant le salut du Sénat roumain)
Vizualizat: 997 ori.
Cuvântul Președintelui Traian Băsescu -foto Petrica Mihalache (Speech of the President Traian Basescu) (Exposé du président Traian Basescu)
Vizualizat: 1026 ori.
Premierul Tăriceanu se adresează personalului Armatei României - foto Petrică Mihalache (Prime Minister Tariceanu addressing to the personnel of the Romanian Armed Forces) (Le Premier ministre, M. Calin Popescu Tariceanu, s’adressant au personnel de l’Armée roumaine)
Vizualizat: 943 ori.
Ministrul apãrãrii la bilanþ - foto Eugen Mihai (Minister of Defense during the analyze of the activity) (Le ministre de la Défense présentant le bilan)Preºedintele Traian Bãsescu la ºedinþa de bilanþ a ministerului - foto Petricã Mihalache (President Traian Basescu during the MoD analyze ) (Le président Traian Basescu participant à la réunion de bilan du ministère de la Défense)
Ministrul apărării la bilanț - foto Eugen Mihai (Minister of Defense during the analyze of the activity) (Le ministre de la Défense présentant le bilan)
Vizualizat: 918 ori.
Președintele Traian Băsescu la ședința de bilanț a ministerului - foto Petrică Mihalache (President Traian Basescu during the MoD analyze ) (Le président Traian Basescu participant à la réunion de bilan du ministère de la Défense)
Vizualizat: 1028 ori.