Vizită de documentare la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza (Documentation visit at Breaza Zonal Selection and Orientation Centre) (Visite de documentation au centre zonal de sélection et d’orientation de Breaza)

Proba...interviului
(The interview test)
(Le teste de …l’interview)

Proba...interviului
(The interview test)
(Le teste de …l’interview)