Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu ºi  locþiitorul ºefului Statului Major General, general-locotenent dr.Ioan Sorin, împreunã cu copii de la Fundaþia „Sfântul Dimitrie” foto-Valentin Ciobârcã
(State Secretary Corneliu Dobritoiu and chief deputy of the General Staff LT General Ioan Sorin with the children of “Sfantul Dimitrie” Foundation)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu et l’adjoint du chef d’Etat-Major Général, le général-lieutenant dr. Ioan Sorin, avec les enfants du Centre social de la Fondation « Sfantul Dimitrie »)Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu oferã daruri foto-Valentin Ciobârcã
(State Secretary Corneliu Dobritoiu offers the gifts)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu offre des cadeaux aux enfants)Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu oferã daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcã
(State Secretary Corneliu Dobritoiu offers the gifts)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu offre des cadeaux aux enfants)
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu și locțiitorul șefului Statului Major General, general-locotenent dr.Ioan Sorin, împreună cu copii de la Fundația „Sfântul Dimitrie” foto-Valentin Ciobârcă
(State Secretary Corneliu Dobritoiu and chief deputy of the General Staff LT General Ioan Sorin with the children of “Sfantul Dimitrie” Foundation)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu et l’adjoint du chef d’Etat-Major Général, le général-lieutenant dr. Ioan Sorin, avec les enfants du Centre social de la Fondation « Sfantul Dimitrie »)
Vizualizat: 1026 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu oferă daruri foto-Valentin Ciobârcă
(State Secretary Corneliu Dobritoiu offers the gifts)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu offre des cadeaux aux enfants)
Vizualizat: 921 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu oferă daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcă
(State Secretary Corneliu Dobritoiu offers the gifts)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu offre des cadeaux aux enfants)
Vizualizat: 912 ori.
Generalul Ioan Sorin oferã daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcã
(General Ioan Sorin offers the gifts)
(Le général-lieutenant Ioan Sorin offre des cadeaux aux enfants)Generalul Ioan Sorin oferã daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcã
(General Ioan Sorin offers the gifts)
(Le général-lieutenant Ioan Sorin offre des cadeaux aux enfants)Daruri pentru copii foto-Valentin Ciobârcã
(Gifts for the children)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu offre des cadeaux aux enfants)
Generalul Ioan Sorin oferă daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcă
(General Ioan Sorin offers the gifts)
(Le général-lieutenant Ioan Sorin offre des cadeaux aux enfants)
Vizualizat: 961 ori.
Generalul Ioan Sorin oferă daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcă
(General Ioan Sorin offers the gifts)
(Le général-lieutenant Ioan Sorin offre des cadeaux aux enfants)
Vizualizat: 984 ori.
Daruri pentru copii foto-Valentin Ciobârcă
(Gifts for the children)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu offre des cadeaux aux enfants)
Vizualizat: 942 ori.
Generalul Ioan Sorin oferã daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcã
(General Ioan Sorin offers the gifts)
(Le général-lieutenant Ioan Sorin offre des cadeaux aux enfants)
Generalul Ioan Sorin oferă daruri copiilor foto-Valentin Ciobârcă
(General Ioan Sorin offers the gifts)
(Le général-lieutenant Ioan Sorin offre des cadeaux aux enfants)
Vizualizat: 970 ori.