Daruri de Paști copiilor Fundației „Sfântul Dimitrie” (Easter gifts for the chidren of “Sfantul Dimitrie” Foundation) (Cadeaux pascals pour les enfants du Centre social de la Fondation "Sfantul Dimitrie")

Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu ºi  locþiitorul ºefului Statului Major General, general-locotenent dr.Ioan Sorin, împreunã cu copii de la Fundaþia „Sfântul Dimitrie” foto-Valentin Ciobârcã
(State Secretary Corneliu Dobritoiu and chief deputy of the General Staff LT General Ioan Sorin with the children of “Sfantul Dimitrie” Foundation)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu et l’adjoint du chef d’Etat-Major Général, le général-lieutenant dr. Ioan Sorin, avec les enfants du Centre social de la Fondation « Sfantul Dimitrie »)

Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu și locțiitorul șefului Statului Major General, general-locotenent dr.Ioan Sorin, împreună cu copii de la Fundația „Sfântul Dimitrie” foto-Valentin Ciobârcă
(State Secretary Corneliu Dobritoiu and chief deputy of the General Staff LT General Ioan Sorin with the children of “Sfantul Dimitrie” Foundation)
(Le secrétaire d’Etat Corneliu Dobritoiu et l’adjoint du chef d’Etat-Major Général, le général-lieutenant dr. Ioan Sorin, avec les enfants du Centre social de la Fondation « Sfantul Dimitrie »)