Sesiunea de comunicări științifice "Strategii XXI" (“Strategii XXI” session of scientific works)

Ministrul Meleºcanu la deschiderea lucrãrilor sesiunii
(Minister Melescanu opening the works)

Ministrul Meleșcanu la deschiderea lucrărilor sesiunii
(Minister Melescanu opening the works)