Sesiunea de comunicări științifice "Strategii XXI" (“Strategii XXI” session of scientific works)

Ministrul apãrãrii în dialog cu jurnaliºtii
(Minister of Defense together with the journalists)

Ministrul apărării în dialog cu jurnaliștii
(Minister of Defense together with the journalists)