ªeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin îl întâmpinã pe omologul sãu estonian - foto Valentin Ciobârcã (Le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin, accueille son homologue estonien)Aspect din timpul ceremonialului militar de primire - foto Valentin Ciobârcã (Cérémonie militaire d’accueil)Oaspetele estonian salutã garda de onoare - foto Valentin Ciobârcã (L’invité estonien, le général Ants Laaneots, salue la Garde d’honneur)
Șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin îl întâmpină pe omologul său estonian - foto Valentin Ciobârcă (Le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin, accueille son homologue estonien)
Vizualizat: 1085 ori.
Aspect din timpul ceremonialului militar de primire - foto Valentin Ciobârcă (Cérémonie militaire d’accueil)
Vizualizat: 1192 ori.
Oaspetele estonian salută garda de onoare - foto Valentin Ciobârcă (L’invité estonien, le général Ants Laaneots, salue la Garde d’honneur)
Vizualizat: 1255 ori.
Întâlnire cu ºeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin - foto Valentin Ciobârcã (Rencontre avec le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin)Generalul Ants Laaneots semnând în cartea de onoare - foto Valentin Ciobârcã (Le général Ants Laaneots signe dans le Livre d’honneur)Schimb de cadouri simbolice - foto Valentin Ciobârcã (Echange de cadeaux symboliques)
Întâlnire cu șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin - foto Valentin Ciobârcă (Rencontre avec le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin)
Vizualizat: 1157 ori.
Generalul Ants Laaneots semnând în cartea de onoare - foto Valentin Ciobârcă (Le général Ants Laaneots signe dans le Livre d’honneur)
Vizualizat: 1192 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto Valentin Ciobârcă (Echange de cadeaux symboliques)
Vizualizat: 1136 ori.
Întâlnire cu secretarul de stat ºi ºef al Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare, domnul Corneliu Dobriþoiu - foto Valentin Ciobârcã (Rencontre avec le secrétaire d’Etat et chef du Département pour la politique de défense et la planification, M. Corneliu Dobritoiu)
Întâlnire cu secretarul de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare, domnul Corneliu Dobrițoiu - foto Valentin Ciobârcă (Rencontre avec le secrétaire d’Etat et chef du Département pour la politique de défense et la planification, M. Corneliu Dobritoiu)
Vizualizat: 1163 ori.