Vizita Șefului Apărării din Estonia în România (Chief of Latvian Defence in visit in Romania)(Visite du Chef de la Défense d’Estonie en Roumanie)

Aspect din timpul ceremonialului militar de primire - foto Valentin Ciobârcã (Cérémonie militaire d’accueil)

Aspect din timpul ceremonialului militar de primire - foto Valentin Ciobârcă (Cérémonie militaire d’accueil)