Vizita Șefului Apărării din Estonia în România (Chief of Latvian Defence in visit in Romania)(Visite du Chef de la Défense d’Estonie en Roumanie)

Întâlnire cu secretarul de stat ºi ºef al Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare, domnul Corneliu Dobriþoiu - foto Valentin Ciobârcã (Rencontre avec le secrétaire d’Etat et chef du Département pour la politique de défense et la planification, M. Corneliu Dobritoiu)

Întâlnire cu secretarul de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare, domnul Corneliu Dobrițoiu - foto Valentin Ciobârcă (Rencontre avec le secrétaire d’Etat et chef du Département pour la politique de défense et la planification, M. Corneliu Dobritoiu)