Vizita Șefului Apărării din Estonia în România (Chief of Latvian Defence in visit in Romania)(Visite du Chef de la Défense d’Estonie en Roumanie)

Întâlnire cu ºeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin - foto Valentin Ciobârcã (Rencontre avec le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin)

Întâlnire cu șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin - foto Valentin Ciobârcă (Rencontre avec le chef d’Etat-Major Général, l’amiral Gheorghe Marin)