Participarea amiralului Gheorghe Marin la conferința pe tema creșterii stabilității și securității la nivel regional(Salonic, Grecia)(Admiral Gheorghe Marin's participation in the conference on the increase of stability and security at regional level, Thessaloniki, Greece)

ªeful Statului Major General, amiral dr Gheorghe Marin, luând cuvântul pe timpul conferinþei

Șeful Statului Major General, amiral dr Gheorghe Marin, luând cuvântul pe timpul conferinței