Ziua Forşelor Terestre

Intervenþia ºefului SMFT pe parcursul simpozionului

Intervenşia ºefului SMFT pe parcursul simpozionului