Exerciþiu cu tehnica (Exercice avec un véhicule)Exerciþiu demonstrativ prezentat de Poliþia Militarã (Exercice démonstratif présenté par la Police militaire)Militari discutând ultimele detalii (Militaires abordant les derniers détails)
Exercițiu cu tehnica (Exercice avec un véhicule)
Vizualizat: 1334 ori.
Exercițiu demonstrativ prezentat de Poliția Militară (Exercice démonstratif présenté par la Police militaire)
Vizualizat: 2717 ori.
Militari discutând ultimele detalii (Militaires abordant les derniers détails)
Vizualizat: 1523 ori.
Coborâre în rapel (Descente en rappel)Paraºutist la aterizare (Parachutiste à l’atterrissage)Paraºutist pregãtindu-se de aterizare (Parachutiste se préparant pour l’atterrissage)
Coborâre în rapel (Descente en rappel)
Vizualizat: 1294 ori.
Parașutist la aterizare (Parachutiste à l’atterrissage)
Vizualizat: 1243 ori.
Parașutist pregătindu-se de aterizare (Parachutiste se préparant pour l’atterrissage)
Vizualizat: 1220 ori.
Paraºutiºti în formaþie (Parachutistes en formation)Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, împreunã cu un paraºutist (Le ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, avec un parachutiste)Ministrul apãrãrii rãspunzând întrebãrilor jurnaliºtilor (Le ministre de la Défense répond aux questions des journalistes)
Parașutiști în formație (Parachutistes en formation)
Vizualizat: 1185 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, împreună cu un parașutist (Le ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu, avec un parachutiste)
Vizualizat: 1203 ori.
Ministrul apărării răspunzând întrebărilor jurnaliștilor (Le ministre de la Défense répond aux questions des journalistes)
Vizualizat: 1321 ori.