Aspecte de la manifestãri - foto Cãtãlin OvreiuConducerii M.Ap. i se prezintã tehnica militarã - foto Cãtãlin OvreiuConducerii M.Ap. i se prezintã tehnica militarã - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspecte de la manifestări - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1059 ori.
Conducerii M.Ap. i se prezintă tehnica militară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1003 ori.
Conducerii M.Ap. i se prezintă tehnica militară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 976 ori.
Copiii au fost interesaþi de autovehiculele militare - foto Cãtãlin OvreiuDeclaraþii de presã ale ministrului Meleºcanu - foto Cãtãlin OvreiuGeneralul Frunzeti - ºeful SMFT prezintã conducerii M.Ap. tehnica militarã - foto Cãtãlin Ovreiu
Copiii au fost interesați de autovehiculele militare - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1065 ori.
Declarații de presă ale ministrului Meleșcanu - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 952 ori.
Generalul Frunzeti - șeful SMFT prezintă conducerii M.Ap. tehnica militară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1049 ori.
Obiecte promoþionale ale Forþelor Terestre oferite participanþilor - foto Cãtãlin OvreiuParticipanþii la activitate s-au fotografiat cu tehnica militarã - foto Cãtãlin OvreiuSecretarul de stat Dobriþoiu o felicitã pe plutonierul major Ioniþã pentru un salt reuºit cu paraºuta - foto Cãtãlin Ovreiu
Obiecte promoționale ale Forțelor Terestre oferite participanților - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1114 ori.
Participanții la activitate s-au fotografiat cu tehnica militară - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1102 ori.
Secretarul de stat Dobrițoiu o felicită pe plutonierul major Ioniță pentru un salt reușit cu parașuta - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1036 ori.
Tinerii interesaþi de publicaþiile militare - foto Cãtãlin OvreiuAterizare la punct fix în Parcul Izvor - foto Petricã MihalacheAterizare la punct fix - foto Petricã Mihalache
Tinerii interesați de publicațiile militare - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 924 ori.
Aterizare la punct fix în Parcul Izvor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 986 ori.
Aterizare la punct fix - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1016 ori.
Aterizare la punt fix în Parcul Izvor - foto Petricã Mihalache Conducerii Ministerului Apãrãrii i se prezintã tehnica - foto Petricã MihalacheCopii interesaþi de tehnica militarã - foto Petricã Mihalache
Aterizare la punt fix în Parcul Izvor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 929 ori.
Conducerii Ministerului Apărării i se prezintă tehnica - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 960 ori.
Copii interesați de tehnica militară - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 950 ori.