Ceremonial la Monumentul Armei Geniului

Coroana de flori depusã la monumentul dedicat geniºtilor - foto Cãtãlin Ovreiu

Coroana de flori depusă la monumentul dedicat geniștilor - foto Cătălin Ovreiu