Ceremonial la Monumentul Armei Geniului

Militari depunând o coroana de flori în memoria geniºtilor - foto Cãtãlin Ovreiu

Militari depunând o coroana de flori în memoria geniștilor - foto Cătălin Ovreiu