Exercițiul SNIPER LANCE (L’EXERCICE SNIPER LANCE 2007) (SNIPER LANCE Exercise)

Aviatori români ºi americani
(Romanian and US pilots)

Aviatori români și americani
(Romanian and US pilots)