Exercițiul SNIPER LANCE (L’EXERCICE SNIPER LANCE 2007) (SNIPER LANCE Exercise)

F 15 Eagle la decolare
(Un F 15 Eagle au décollage)
(F15 Eagle formation)

F 15 Eagle la decolare
(Un F 15 Eagle au décollage)
(F15 Eagle formation)