Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu îi felicitã pe militarii reveniþi din misiune foto - Valentin Ciobârcã (State Secretary Corneliu Dobritoiu congratulating the military returned from their mission)Oficialitãþile prezente la ceremonial foto - Valentin Ciobârcã (The officials presented at the ceremony)Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu se adreseazã vânãtorilor de munte  foto - Valentin Ciobârcã (State Secretary Corneliu Dobritoiu addressing to the Mountain troops)
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu îi felicită pe militarii reveniți din misiune foto - Valentin Ciobârcă (State Secretary Corneliu Dobritoiu congratulating the military returned from their mission)
Vizualizat: 1314 ori.
Oficialitățile prezente la ceremonial foto - Valentin Ciobârcă (The officials presented at the ceremony)
Vizualizat: 1393 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu se adresează vânătorilor de munte foto - Valentin Ciobârcă (State Secretary Corneliu Dobritoiu addressing to the Mountain troops)
Vizualizat: 1140 ori.
Locþiitorul ºefului Statului Major General, generalul-locotenent Sorin Ioan, discutã cu militarii din compania V.M. foto - Valentin Ciobârcã
(Deputy Chief of General Staff, LT General Sorin Ioan talking with the military)Defilarea companiei de vânãtori de munte  foto - Valentin Ciobârcã (Mountain Company parade)Reprezentanþii conducerii MAp împreunã cu militarii  foto - Valentin Ciobârcã (MoD representatives and the military )
Locțiitorul șefului Statului Major General, generalul-locotenent Sorin Ioan, discută cu militarii din compania V.M. foto - Valentin Ciobârcă
(Deputy Chief of General Staff, LT General Sorin Ioan talking with the military)
Vizualizat: 1277 ori.
Defilarea companiei de vânători de munte foto - Valentin Ciobârcă (Mountain Company parade)
Vizualizat: 1241 ori.
Reprezentanții conducerii MAp împreună cu militarii foto - Valentin Ciobârcă (MoD representatives and the military )
Vizualizat: 1265 ori.