Detașamentul românesc participant la misiunea de la Basra și-a încheiat mandatul (UNAMI IV Detachment Repatriation Ceremony)

Locþiitorul ºefului Statului Major General, generalul-locotenent Sorin Ioan, discutã cu militarii din compania V.M. foto - Valentin Ciobârcã
(Deputy Chief of General Staff, LT General Sorin Ioan talking with the military)

Locțiitorul șefului Statului Major General, generalul-locotenent Sorin Ioan, discută cu militarii din compania V.M. foto - Valentin Ciobârcă
(Deputy Chief of General Staff, LT General Sorin Ioan talking with the military)