Detașamentul românesc participant la misiunea de la Basra și-a încheiat mandatul (UNAMI IV Detachment Repatriation Ceremony)

Reprezentanþii conducerii MAp împreunã cu militarii  foto - Valentin Ciobârcã (MoD representatives and the military )

Reprezentanții conducerii MAp împreună cu militarii foto - Valentin Ciobârcă (MoD representatives and the military )