Festivitatea de decernare a premiilor revistei "Gândirea Militară Românească" (“Gandirea Militara Romaneasca” Awards) (Décernement des prix de la revue « Gandirea militara romaneasca »)

Ministrul apãrãrii la decernarea premiilor revistei Gândirea Militarã Româneascã - foto Valentin Ciobârcã
(Minister of Defence at the awards ceremony) 
(M. Teodor Melescanu au décernement des prix)

Ministrul apărării la decernarea premiilor revistei Gândirea Militară Românească - foto Valentin Ciobârcă
(Minister of Defence at the awards ceremony)
(M. Teodor Melescanu au décernement des prix)