Demonstraþie cu Maºina de luptã a infanteriei - Foto Vali Stan (Demonstration with the armored light vehicle)Exerciþiu demonstrativ la Galaþi - Foto Vali Stan (Demonstrative exercise in Galati)Militari ai Batalionului 300 Infanterie - Foto Vali Stan (Military of the 300th Infantry Battalion)
Demonstrație cu Mașina de luptă a infanteriei - Foto Vali Stan (Demonstration with the armored light vehicle)
Vizualizat: 1589 ori.
Exercițiu demonstrativ la Galați - Foto Vali Stan (Demonstrative exercise in Galati)
Vizualizat: 2133 ori.
Militari ai Batalionului 300 Infanterie - Foto Vali Stan (Military of the 300th Infantry Battalion)
Vizualizat: 1713 ori.
Ministrul apãrãrii a depus o coroanã de flori la Monumentul Eroilor - Foto Vali Stan (Minister of Defense laid a wreath at the Monument of the Heroes)Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, gl. lt. Teodor Frunzeti, asistând la exerciþiul demonstrativ - Foto Vali Stan (Minister of Defense Teodor Melescanu and the Chief of the Army Staff, LT General  Teodor Frunzeti during the demonstrative exercise)
Ministrul apărării a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor - Foto Vali Stan (Minister of Defense laid a wreath at the Monument of the Heroes)
Vizualizat: 1527 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, gl. lt. Teodor Frunzeti, asistând la exercițiul demonstrativ - Foto Vali Stan (Minister of Defense Teodor Melescanu and the Chief of the Army Staff, LT General Teodor Frunzeti during the demonstrative exercise)
Vizualizat: 1801 ori.