Vizita Ministrului Apărării în Garnizoana Galați (Minister of Defense in Visit in Galati Garrison)

Demonstraþie cu Maºina de luptã a infanteriei - Foto Vali Stan (Demonstration with the armored light vehicle)

Demonstrație cu Mașina de luptă a infanteriei - Foto Vali Stan (Demonstration with the armored light vehicle)