Vizita Ministrului Apărării în Garnizoana Galați (Minister of Defense in Visit in Galati Garrison)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, gl. lt. Teodor Frunzeti, asistând la exerciþiul demonstrativ - Foto Vali Stan (Minister of Defense Teodor Melescanu and the Chief of the Army Staff, LT General  Teodor Frunzeti during the demonstrative exercise)

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, gl. lt. Teodor Frunzeti, asistând la exercițiul demonstrativ - Foto Vali Stan (Minister of Defense Teodor Melescanu and the Chief of the Army Staff, LT General Teodor Frunzeti during the demonstrative exercise)