Ministrul apãrãrii salutã Garda de Onoare - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense saluting the Guard of Honor)Slujba religioasã oficiatã la ATM - foto Petricã Mihalache (Religious ceremony at the Military Technical Academy)Ministrul Meleºcanu adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache (Minister Melescanu addressing to the audience)
Ministrul apărării salută Garda de Onoare - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense saluting the Guard of Honor)
Vizualizat: 1276 ori.
Slujba religioasă oficiată la ATM - foto Petrică Mihalache (Religious ceremony at the Military Technical Academy)
Vizualizat: 1361 ori.
Ministrul Meleșcanu adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache (Minister Melescanu addressing to the audience)
Vizualizat: 1239 ori.
Participanþii la festivitate salutã Garda de Onoare - foto Petricã Mihalache (Participants saluting the Guard of Honor)Comandantul Academiei Tehnice Militare susþinând  o alocuþiune - foto Petricã Mihalache (Commander of the Military Technical Academy addressing to the audience)Patriarhul Teoctist adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache (Patriarch Teoctist addressing to the audience)
Participanții la festivitate salută Garda de Onoare - foto Petrică Mihalache (Participants saluting the Guard of Honor)
Vizualizat: 1283 ori.
Comandantul Academiei Tehnice Militare susținând o alocuțiune - foto Petrică Mihalache (Commander of the Military Technical Academy addressing to the audience)
Vizualizat: 1249 ori.
Patriarhul Teoctist adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache (Patriarch Teoctist addressing to the audience)
Vizualizat: 1358 ori.
Ministrul apãrãrii îi premiazã pe studenþii merituoºi - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to students)Ministrul apãrãrii oferã diplome studenþilor - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense offering diplomas)Ministrul Meleºcanu premiindu-i pe studenþi - foto Petricã Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to the students)
Ministrul apărării îi premiază pe studenții merituoși - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to students)
Vizualizat: 1342 ori.
Ministrul apărării oferă diplome studenților - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense offering diplomas)
Vizualizat: 1454 ori.
Ministrul Meleșcanu premiindu-i pe studenți - foto Petrică Mihalache (Minister of Defense awards the prizes to the students)
Vizualizat: 1360 ori.
Studenþi în formaþie - foto Petricã Mihalache (Students in formation)Studenþi participanþi la ceremonie - foto Petricã Mihalache (Students participants in the ceremony)Baieþii conduºi de ... domniºoare - foto Petricã Mihalache (Boys headed by ladies)
Studenți în formație - foto Petrică Mihalache (Students in formation)
Vizualizat: 1476 ori.
Studenți participanți la ceremonie - foto Petrică Mihalache (Students participants in the ceremony)
Vizualizat: 1420 ori.
Baieții conduși de ... domnișoare - foto Petrică Mihalache (Boys headed by ladies)
Vizualizat: 1446 ori.
Exerciþiu de mãiestrie executat de studenþi - foto Petricã Mihalache (Exercise performed by the students)Defilarea studenþilor Academiei Tehnice Militare - foto Petricã Mihalache (Parade of students of the Military Technical Academy)
Exercițiu de măiestrie executat de studenți - foto Petrică Mihalache (Exercise performed by the students)
Vizualizat: 1225 ori.
Defilarea studenților Academiei Tehnice Militare - foto Petrică Mihalache (Parade of students of the Military Technical Academy)
Vizualizat: 1299 ori.