Aspect de la ceremonia de primire -foto Eugen Mihai (Aspect during the receiving ceremony)Ministrul polonez al apãrãrii salutã Garda de Onoare - foto Eugen Mihai (Polish Minister of Defense saluting the Guard of Honor)Ministrul polonez al apãrãrii trece în revistã Garda de Onoare - foto Eugen Mihai (Polish Minister of Defense reviewing the Guard of Honor)
Aspect de la ceremonia de primire -foto Eugen Mihai (Aspect during the receiving ceremony)
Vizualizat: 1025 ori.
Ministrul polonez al apărării salută Garda de Onoare - foto Eugen Mihai (Polish Minister of Defense saluting the Guard of Honor)
Vizualizat: 1011 ori.
Ministrul polonez al apărării trece în revistă Garda de Onoare - foto Eugen Mihai (Polish Minister of Defense reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 1111 ori.
Aspecte de la convorbirile oficiale -foto Eugen Mihai (Aspect during the official talks)Schimb de cadouri simbolice - foto Eugen Mihai (Exchange of symbolic presents)Declaraþii de presã ale miniºtrilor apãrãrii din România ºi Polonia - foto Eugen Mihai (Press statement of Romanian and Polish Defense Ministers)
Aspecte de la convorbirile oficiale -foto Eugen Mihai (Aspect during the official talks)
Vizualizat: 999 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto Eugen Mihai (Exchange of symbolic presents)
Vizualizat: 971 ori.
Declarații de presă ale miniștrilor apărării din România și Polonia - foto Eugen Mihai (Press statement of Romanian and Polish Defense Ministers)
Vizualizat: 1050 ori.
Ministrul român al apãrãrii, Teodor Meleºcanu împreunã cu ministrul apãrãrii din Polonia, Aleksander Szczyglo (Romanian Minister of Defense, Teodor Melescanu and Polish Minister of Defense, Aleksander Szczyglo )
Ministrul român al apărării, Teodor Meleșcanu împreună cu ministrul apărării din Polonia, Aleksander Szczyglo (Romanian Minister of Defense, Teodor Melescanu and Polish Minister of Defense, Aleksander Szczyglo )
Vizualizat: 976 ori.