Ministrul polonez al apărării în vizită oficială în România (Polish Minister of Defense in Official Visit in Romania)

Declaraþii de presã ale miniºtrilor apãrãrii din România ºi Polonia - foto Eugen Mihai (Press statement of Romanian and Polish Defense Ministers)

Declarații de presă ale miniștrilor apărării din România și Polonia - foto Eugen Mihai (Press statement of Romanian and Polish Defense Ministers)