Seminar internațional pe tema securității și apărării în spațiul european (International Seminar on Security and Defense in the European Region)

Aspect din timpul lucrãrilor seminarului internaþional - foto Cãtãlin Ovreiu (Aspect during the works of the international seminar)

Aspect din timpul lucrărilor seminarului internațional - foto Cătălin Ovreiu (Aspect during the works of the international seminar)