Seminar internațional pe tema securității și apărării în spațiul european (International Seminar on Security and Defense in the European Region)

Cuvântul de deschidere rostit de secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu - foto Cãtãlin Ovreiu (The opening speech delivered by State Secretary Corneliu Dobritoiu)

Cuvântul de deschidere rostit de secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu - foto Cătălin Ovreiu (The opening speech delivered by State Secretary Corneliu Dobritoiu)