Seminar internațional pe tema securității și apărării în spațiul european (International Seminar on Security and Defense in the European Region)

Generalul maior (r.) dr. Mihail E. Ionescu adresându-se participanþilor la seminar - foto Cãtãlin Ovreiu (Major General (ret) Mihail E. Ionescu addressing to the participants)

Generalul maior (r.) dr. Mihail E. Ionescu adresându-se participanților la seminar - foto Cătălin Ovreiu (Major General (ret) Mihail E. Ionescu addressing to the participants)