Seminar internațional pe tema securității și apărării în spațiul european (International Seminar on Security and Defense in the European Region)

Teodor Meleºcanu,la deschiderea lucrãrilor seminarului - foto Cãtãlin Ovreiu (Teodor Melescanu during the opening of the Seminar)

Teodor Meleșcanu,la deschiderea lucrărilor seminarului - foto Cătălin Ovreiu (Teodor Melescanu during the opening of the Seminar)