Vizita ministrului apărării în Bulgaria (Minister of Defense in visit in Bulgaria)

Aspect de la conferinþa de presã (Aspect on the press conference)

Aspect de la conferința de presă (Aspect on the press conference)