Vizita ministrului apărării în Bulgaria (Minister of Defense in visit in Bulgaria)

Ministrul Meleºcanu depune o coroanã de flori la Monumentul Eroului Necunoscut (Minister Melescanu lays a wreath at the Monument of the Unknown Soldier)

Ministrul Meleșcanu depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut (Minister Melescanu lays a wreath at the Monument of the Unknown Soldier)