Vizita ministrului apărării în Bulgaria (Minister of Defense in visit in Bulgaria)

Ministrul Teodor Meleºcanu împreunã cu ministrul Veselin Bliznakov (Minister Teodor Melescanu and Minister Veselin Bliznakov)

Ministrul Teodor Meleșcanu împreună cu ministrul Veselin Bliznakov (Minister Teodor Melescanu and Minister Veselin Bliznakov)