Manifestări dedicate Zilei de 9 Mai (Celebration of May 9)

Preºedintele ANVR, Marin Dragnea, adresându-se audienþei-foto Eugen Mihai (ANVR president, Marin Dragnea, addressing to the audience)

Președintele ANVR, Marin Dragnea, adresându-se audienței-foto Eugen Mihai (ANVR president, Marin Dragnea, addressing to the audience)