Exercițiul tehnic de transmisiuni - "CETATEA 2007" - ("CETATEA 2007" Technical Exercise)

Amiralul Gheorghe Marin alãturi de generalul maior Cristea Dumitru la Centrul de Comandã al exerciþiului CETATAEA 07 (Admiral Gheorghe Marin and Major General Cristea Dumitru at the exercise Command Center)

Amiralul Gheorghe Marin alături de generalul maior Cristea Dumitru la Centrul de Comandă al exercițiului CETATAEA 07 (Admiral Gheorghe Marin and Major General Cristea Dumitru at the exercise Command Center)