Exercițiu de instruire în comun româno - turc (Romanian – Turkish Common Training Exercise)

Colonel Ayhan Ylmaz (locþiitorul comandantului Bg. 1 Comando din Turcia) ºi colonelul Dediu Sorin (Directorul exerciþiului) în cadrul briefingului foto Eugen Mihai (Colonel Ayhan Ylmaz ( deputy commander of the 1st Commando Brigade) and Colonel Dedu Sorin (director of the Exercise) in a briefing)

Colonel Ayhan Ylmaz (locțiitorul comandantului Bg. 1 Comando din Turcia) și colonelul Dediu Sorin (Directorul exercițiului) în cadrul briefingului foto Eugen Mihai (Colonel Ayhan Ylmaz ( deputy commander of the 1st Commando Brigade) and Colonel Dedu Sorin (director of the Exercise) in a briefing)