Amiralul Gh. Marin, ministrul Teodor Meleºcanu ºi gl. mr. Cãtãlin Zisu - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Admiral Gh. Marin, Minister Teodor Melescanu and Major General Catalin Zisu)Amiralul Marin oferind un premiu lui Dumitru Tãlmaciu, primul recordman naþional al clubului, record în proba de 3000 m, în 1948 - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Admiral Marin offering the awards to Dumitru Talmaciu, the Club first national recordman on 3,000 meters in 1984)Amiralul Marin ºi Iolanda Balaº-Soter, dublã campioanã olimpicã la Roma, în 1960 ºi Tokyo, în 1964 - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Admiral Marin and Iolanda Balas-Soter, double Olympic champion in Rome, 1960 and Tokyo in 1964)
Amiralul Gh. Marin, ministrul Teodor Meleșcanu și gl. mr. Cătălin Zisu - Foto: Cătălin Ovreiu (Admiral Gh. Marin, Minister Teodor Melescanu and Major General Catalin Zisu)
Vizualizat: 2036 ori.
Amiralul Marin oferind un premiu lui Dumitru Tălmaciu, primul recordman național al clubului, record în proba de 3000 m, în 1948 - Foto: Cătălin Ovreiu (Admiral Marin offering the awards to Dumitru Talmaciu, the Club first national recordman on 3,000 meters in 1984)
Vizualizat: 1356 ori.
Amiralul Marin și Iolanda Balaș-Soter, dublă campioană olimpică la Roma, în 1960 și Tokyo, în 1964 - Foto: Cătălin Ovreiu (Admiral Marin and Iolanda Balas-Soter, double Olympic champion in Rome, 1960 and Tokyo in 1964)
Vizualizat: 1903 ori.
Aspect din timpul spectacolului aniversar - Foto: Cãtãlin Ovreiu (During the anniversary show)Comandantul CSA Steaua primeºte Diploma de Excelenþã - Foto: Cãtãlin Ovreiu (CSA Steaua commander receiving the Diploma of Excellency)Comandantul CSA Steaua, colonel George Boroi - Foto: Cãtãlin Ovreiu (CSA Steaua commander, Colonel George Boroi)
Aspect din timpul spectacolului aniversar - Foto: Cătălin Ovreiu (During the anniversary show)
Vizualizat: 1340 ori.
Comandantul CSA Steaua primește Diploma de Excelență - Foto: Cătălin Ovreiu (CSA Steaua commander receiving the Diploma of Excellency)
Vizualizat: 1275 ori.
Comandantul CSA Steaua, colonel George Boroi - Foto: Cătălin Ovreiu (CSA Steaua commander, Colonel George Boroi)
Vizualizat: 1736 ori.
Fostul mare portar al echipei de fotbal CCA, Ion Voinescu, este felicitat de ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Ex CCA goalkeeper, Ion Voinescu, congratulated by Minister Melescanu)Gl. mr. Cãtãlin Zisu îi premiazã pe sportivii militari - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Major General Catalin Zisu awarding the military sportsmen)Ministrul apãrãrii îi felicitã pe sportivii CSA Steaua - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Minister of Defense congratulating the CSA Steaua sportsmen)
Fostul mare portar al echipei de fotbal CCA, Ion Voinescu, este felicitat de ministrul apărării, Teodor Meleșcanu - Foto: Cătălin Ovreiu (Ex CCA goalkeeper, Ion Voinescu, congratulated by Minister Melescanu)
Vizualizat: 1357 ori.
Gl. mr. Cătălin Zisu îi premiază pe sportivii militari - Foto: Cătălin Ovreiu (Major General Catalin Zisu awarding the military sportsmen)
Vizualizat: 1548 ori.
Ministrul apărării îi felicită pe sportivii CSA Steaua - Foto: Cătălin Ovreiu (Minister of Defense congratulating the CSA Steaua sportsmen)
Vizualizat: 1176 ori.
Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, inaugureazã emisiunea filatelicã dedicatã sportivilor militari - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Minister of Defense, Teodor Melescanu, inaugurating the philatelic emission dedicated to the military sportsmen)Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Sport, Octavian Belu - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Minister of Defense, Teodor Melescanu and the President of Sport National Agency, Octavian Belu)Personalitãþi participante la spectacolul aniversar - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Personalities participating in the anniversary show)
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, inaugurează emisiunea filatelică dedicată sportivilor militari - Foto: Cătălin Ovreiu (Minister of Defense, Teodor Melescanu, inaugurating the philatelic emission dedicated to the military sportsmen)
Vizualizat: 1101 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, și președintele Agenției Naționale pentru Sport, Octavian Belu - Foto: Cătălin Ovreiu (Minister of Defense, Teodor Melescanu and the President of Sport National Agency, Octavian Belu)
Vizualizat: 1159 ori.
Personalități participante la spectacolul aniversar - Foto: Cătălin Ovreiu (Personalities participating in the anniversary show)
Vizualizat: 1353 ori.
Teodor Meleºcanu ºi Miodrag Belodedici, fost component al echipei de fotbal Steaua Bucureºti - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Teodor Melescanu and Miodrag Belodedici, ex football player)
Teodor Meleșcanu și Miodrag Belodedici, fost component al echipei de fotbal Steaua București - Foto: Cătălin Ovreiu (Teodor Melescanu and Miodrag Belodedici, ex football player)
Vizualizat: 1801 ori.