Galaxia Steaua (Steaua Galaxy)

Amiralul Marin ºi Iolanda Balaº-Soter, dublã campioanã olimpicã la Roma, în 1960 ºi Tokyo, în 1964 - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Admiral Marin and Iolanda Balas-Soter, double Olympic champion in Rome, 1960 and Tokyo in 1964)

Amiralul Marin și Iolanda Balaș-Soter, dublă campioană olimpică la Roma, în 1960 și Tokyo, în 1964 - Foto: Cătălin Ovreiu (Admiral Marin and Iolanda Balas-Soter, double Olympic champion in Rome, 1960 and Tokyo in 1964)