Exerciții navale în Marea Neagră (Naval Exercises in the Black Sea)

Delagaþia Grupãrii primitã la Comandamentul Flotei de contraamiralul de flotilã Mircea Ruºmãnicã, comandantul Flotei - foto Ion Burghiºan
(Delegation of the Group at the Flotilla Command received by Flotilla Rear-Admiral Mircea Rusmanica, the Flotilla commander)

Delagația Grupării primită la Comandamentul Flotei de contraamiralul de flotilă Mircea Rușmănică, comandantul Flotei - foto Ion Burghișan
(Delegation of the Group at the Flotilla Command received by Flotilla Rear-Admiral Mircea Rusmanica, the Flotilla commander)