Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu salutã drapelul de luptã al Academiei Forþelor Terestre - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu saluting the Army Academy Combat Colors)Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu trece în revistã Garda de Onoare la Academia Forþelor Terestre - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu reviewing the Guard of Honor of the Army Academy)Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu dezveleºte placa comemorativã cu ocazia împlinirii a 160 de ani de învãþãmânt militar românesc la Academia Forþelor Terestre - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu unveiling the commemorative plate marking the 160 years since the establishment of the Romanian military education at the Army Academy)
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu salută drapelul de luptă al Academiei Forțelor Terestre - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu saluting the Army Academy Combat Colors)
Vizualizat: 1237 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu trece în revistă Garda de Onoare la Academia Forțelor Terestre - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu reviewing the Guard of Honor of the Army Academy)
Vizualizat: 1388 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu dezvelește placa comemorativă cu ocazia împlinirii a 160 de ani de învățământ militar românesc la Academia Forțelor Terestre - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu unveiling the commemorative plate marking the 160 years since the establishment of the Romanian military education at the Army Academy)
Vizualizat: 1133 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu trece în revistã Garda de Onoare la ceremonia organizatã în Piaþa Mare a oraºului Sibiu - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu reviewing the Guard of Honor at the ceremony occurred in Piata Mare in Sibiu)Aspect din timpul alocuþiunii comandantului Academiei Forþelor Terestre Nicolae Bãlcesu din Sibiu - foto Petricã Mihalache
(Aspect during the speech of the commander of the Army Academy “Nicolae Balcescu” in Sibiu)Decorarea drapelului de luptã al Academiei Forþelor Terestre Nicolae Bãlcescu in Piaþa Mare a oraºului Sibiu - foto Petricã Mihalache
(Decoration of the Army Academy Combat Colors in Piata Mare in Sibiu)
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu trece în revistă Garda de Onoare la ceremonia organizată în Piața Mare a orașului Sibiu - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu reviewing the Guard of Honor at the ceremony occurred in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1324 ori.
Aspect din timpul alocuțiunii comandantului Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcesu din Sibiu - foto Petrică Mihalache
(Aspect during the speech of the commander of the Army Academy “Nicolae Balcescu” in Sibiu)
Vizualizat: 1289 ori.
Decorarea drapelului de luptă al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu in Piața Mare a orașului Sibiu - foto Petrică Mihalache
(Decoration of the Army Academy Combat Colors in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1175 ori.
Înmânarea distincþiilor onorifice cadrelor militare ale Academiei Forþelor Terestre Nicolae Bãlcescu - foto Petricã Mihalache
(Grant of honorific distinctions to military of the Army Academy)Defilarea studenþilor Academiei Forþelor Terestre în Piaþa Mare din Sibiu - foto Petricã Mihalache
(Parade of students of the Army Academy “Nicolae Balcescu” in Piata Mare in Sibiu)Personalitãþile militare ºi civile salutã efectivele care defileazã - foto Petricã Mihalache
(Military and civilian personalities saluting the parade)
Înmânarea distincțiilor onorifice cadrelor militare ale Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu - foto Petrică Mihalache
(Grant of honorific distinctions to military of the Army Academy)
Vizualizat: 1271 ori.
Defilarea studenților Academiei Forțelor Terestre în Piața Mare din Sibiu - foto Petrică Mihalache
(Parade of students of the Army Academy “Nicolae Balcescu” in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1391 ori.
Personalitățile militare și civile salută efectivele care defilează - foto Petrică Mihalache
(Military and civilian personalities saluting the parade)
Vizualizat: 1209 ori.
Aspect din timpul exerciþiilor demonstative desfãºurate în Piaþa Mare a Sibiului - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)Aspect din timpul exerciþiilor demonstative desfãºurate în Piaþa Mare a Sibiului - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)Aspect desfãºurate în Piaþa Mare a Sibiului - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)
Aspect din timpul exercițiilor demonstative desfășurate în Piața Mare a Sibiului - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1440 ori.
Aspect din timpul exercițiilor demonstative desfășurate în Piața Mare a Sibiului - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1858 ori.
Aspect desfășurate în Piața Mare a Sibiului - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1457 ori.
Aspect din timpul exerciþiilor demonstative desfãºurate în Piaþa Mare a Sibiului - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)Binecuvântarea datã participanþilor de preotul militar ºi ierarhul invitat la ceremonie - foto Petricã Mihalache
(The priest is blessing of the participants)
Aspect din timpul exercițiilor demonstative desfășurate în Piața Mare a Sibiului - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)
Vizualizat: 1170 ori.
Binecuvântarea dată participanților de preotul militar și ierarhul invitat la ceremonie - foto Petrică Mihalache
(The priest is blessing of the participants)
Vizualizat: 1411 ori.