13 iunie - Ziua Academiei Forțelor Terestre(June 13, Day of the Land Forces Academy)

Aspect din timpul exerciþiilor demonstative desfãºurate în Piaþa Mare a Sibiului - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)

Aspect din timpul exercițiilor demonstative desfășurate în Piața Mare a Sibiului - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise in Piata Mare in Sibiu)