13 iunie - Ziua Academiei Forțelor Terestre(June 13, Day of the Land Forces Academy)

Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu dezveleºte placa comemorativã cu ocazia împlinirii a 160 de ani de învãþãmânt militar românesc la Academia Forþelor Terestre - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu unveiling the commemorative plate marking the 160 years since the establishment of the Romanian military education at the Army Academy)

Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu dezvelește placa comemorativă cu ocazia împlinirii a 160 de ani de învățământ militar românesc la Academia Forțelor Terestre - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu unveiling the commemorative plate marking the 160 years since the establishment of the Romanian military education at the Army Academy)