13 iunie - Ziua Academiei Forțelor Terestre(June 13, Day of the Land Forces Academy)

Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu trece în revistã Garda de Onoare la ceremonia organizatã în Piaþa Mare a oraºului Sibiu - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu reviewing the Guard of Honor at the ceremony occurred in Piata Mare in Sibiu)

Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu trece în revistă Garda de Onoare la ceremonia organizată în Piața Mare a orașului Sibiu - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Corneliu Dobritoiu reviewing the Guard of Honor at the ceremony occurred in Piata Mare in Sibiu)