13 iunie - Ziua Academiei Forțelor Terestre(June 13, Day of the Land Forces Academy)

Decorarea drapelului de luptã al Academiei Forþelor Terestre Nicolae Bãlcescu in Piaþa Mare a oraºului Sibiu - foto Petricã Mihalache
(Decoration of the Army Academy Combat Colors in Piata Mare in Sibiu)

Decorarea drapelului de luptă al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu in Piața Mare a orașului Sibiu - foto Petrică Mihalache
(Decoration of the Army Academy Combat Colors in Piata Mare in Sibiu)